"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie."
[Biblia Mt. 5,3]

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!

1. W czwartki o godz. 19:30 w salkach parafialnych odbywają się próby chóru parafialnego.

2. Spotkania formacyjne dla Marianek odbywają się w soboty o godz. 12:00 w salkach parafialnych.

3. Spotkania formacyjne dla Ministrantów odbywają się w soboty o godz. 14:00 w salkach parafialnych.

4. Spotkania formacyjne KSM odbywają się w piątki o godz. 19:15 w salkach parafialnych.

5. Każdego 16- tego dnia miesiąca młodzież KSM prowadzi Apel w kościele o godz. 21:00.